Aš

Gytautas Beresnevičius
matematikos korepetitorius internetu

Prisijungimas
prisiminti duomenis

2 moksleivių grupėms taikoma 29% nuolaida, o 3 moksleivių grupėje taikoma 41% nuolaida.

Ar žinojote, kad mes naudojamės dešimtaine skaičiavimo sistema (vartojami dešimt skaitmenų skaičiams sudaryti)?

Kaina

Kas? Kaip? 45 min (EUR) 60 min (EUR)
Moksleivis arba eksternas 3 grupėje 15 20
2 grupėje 18 24
individualiai 26 34
Studentas 2 grupėje 20 26
individualiai 27 36

Grupės sudaromos tik iš tos pačios klasės moksleivių, eksternų arba tą patį dalyką studijuojančių studentų.

Kaina 2 žmonių grupėms galioja, kai pamokoje dalyvauja 2 žmonės. Kaina 3 žmonių grupėms galioja, kai dalyvauja 3 žmonės. Jei dalyvauja tik 1 žmogus, galioja individulios pamokos kaina.

Jei du arba daugiau žmonių iš tos pačios šeimos lanko pamokas pas mane – tai kiekvienam -2 EUR nuolaida už valandą (60 min).

Jei pamokos vyksta anglų kalba arba medžiaga angliška – tai +2 eurai už kiekvieną valandą.

Kaina galioja nuo 2022-07-01 iki 2023-06-30.